Ytringsrett Mastodon avsluttet!

Grunnet publikums labre interesse for å ta i bruk den tilbydde Mastodon tjeneste har jeg besluttet å avvikle tjenesten. En tjeneste som ikke brukes kan ikke forsvare de relativt høye serverkostnader som kreves for å drifte et federert sosialt nettverk. Mastodon Ytringsrett nedlegges herved fra og med 22.05.2019. I stedet anbefales P2P (peer-to-peer) nettverket https://alltinget.net

Noen dører lukker seg, andre åpner seg. Farvel Ytringsrett Mastodon.