Pinned toot

YTRINGSRETT.NET er et pilotprosjekt for å gi folket en mulighet til å prøve ut et kvalitetsalternativ til Facebook/Twitter. Enhver kan også installere og drifte sin egen server github.com/tootsuite/documenta (beste alternativ, da vi blir flere servere som kan samarbeide, nettverket styrkes og blir vanskeligere å ta ned/sensurere), evt. leie en ferdig server hos masto.host/, fra $5 pr. mnd. og oppover.

Da er vår Mastodon oppgradert til versjon 2.7.0

Nettavisen Resett.no har i vedlagte artikkel demonstrert til fulle at de i realiteten er såkalt "controlled opposition", og at de nå legger seg nesegrust servilt i støvet for det rådende menings- og ytringstyrrani.

Resett's knefall viser hvorfor vi alle nå - mer enn noen gang før - har behov for alternative desentraliserte ytringsplattformer som f.eks YTRINGSRETT.NET.

Resett.no har helt siden starten praktisert kommentarsensur, noe mange av oss har vært klar over, men valgt å "gi dem en sjanse". Når Resett-redaksjonen nå går offentlig og formelt ut med budskapet om at de legger seg på en strengere sensurlinje enn til og med loven krever, så er tålmodigheten slutt.

Utvalget av temaer Resett annonserer at de vil sensurere, er blant de aller viktigste tema vi alle absolutt bør diskuttere i offentligheten!

Disse viktige tema blir unisont kneblet av norsk tradisjonell midtstrømsmedia (pressestøtteklanen), og nå har altså Resett offisielt sluttet seg til dette stakkarslige korps av menings- og ytringstyranner. Det er rimelig å tenke seg at de nettopp har sendt inn en søknad om pressestøtte de også, eller i det minste forsøker å gjøre seg lekker som en forberedelse til en senere søknad!

Om noen fortsatt innbiller seg at Resett.no er en forvarer av ytringsfriheten, så bør de snarest tro om igjen.

"Resetts sensuring av kommentarfeltet – en oversikt":
resett.no/2018/11/07/resetts-s

YTRINGSRETT.NET er et pilotprosjekt for å gi folket en mulighet til å prøve ut et kvalitetsalternativ til Facebook/Twitter. Enhver kan også installere og drifte sin egen server github.com/tootsuite/documenta (beste alternativ, da vi blir flere servere som kan samarbeide, nettverket styrkes og blir vanskeligere å ta ned/sensurere), evt. leie en ferdig server hos masto.host/, fra $5 pr. mnd. og oppover.

Det er nå mulig å abonnere på vår @nyhetsbot som vil gi deg siste artikler fra en rekke utvalgte alternative nettsider, rett i nyhetsfeeden din. Du kan følge @nyhetsbot eller avfølge den når det måtte passe deg. Vi planlegger å splitte nyhetsboten opp i separate nyhetsboter for hver nyhetskilde, slik at våre brukere kan foreta mer presise nyhetsvalg.

YTRINGSRETT er nå forbedret med Elasticsearch fulltekst søkefunksjon. Fulltekst søk fungerer bare på lokale postinger, dvs. innlegg fra denne serverens lokale brukere.

Nyttig nettleserverktøy for hurtig å kunne publisere enhver nettsideartikkel til YTRINGSRETT (eller hvilken som helst annen Mastodon installasjon hvor du er medlem)

Mastodon Toot Bookmarklet rmlewisuk.github.io/mastodon-t

YTRINGSRETT er nå modifisert til å tillate postinger inntil 5000 tegn, i stedet for 500 tegn. Da blir det mulighet for diskusjoner med mer "kjøtt på benene" 🙂

En serie artikler om hvorfor det er viktig å etablere alternativer til FB/Twitter etc. Og hvorfor Mastodon er et godt alternativ:

blog.joinmastodon.org/2018/03/

Dette lille utdraget fra et intervju med Jordan Peterson passer veldig godt her på siden. Bruk det til inspirasjon for vårt videre virke.

youtu.be/KMj9wsrPE5U

YTRINGSRETT Mastodon

Et nettsted for folkeopplysning, samfunnskritikk og TOTAL YTRINGSFRIHET innenfor lovens grenser. Alle er velkommen, men ingen kan forvente å her finne støtte for hypersensitiv krenkomanikultur og politisk korrekthet. Vi hverken knebler eller blokkerer andre noder i nettverket, med mindre det dreier seg om renspikket spam eller kommersielle markedsføringsaktører.

Nyttige verktøy: