Follow

YTRINGSRETT.NET er et pilotprosjekt for å gi folket en mulighet til å prøve ut et kvalitetsalternativ til Facebook/Twitter. Enhver kan også installere og drifte sin egen server github.com/tootsuite/documenta (beste alternativ, da vi blir flere servere som kan samarbeide, nettverket styrkes og blir vanskeligere å ta ned/sensurere), evt. leie en ferdig server hos masto.host/, fra $5 pr. mnd. og oppover.

Sign in to participate in the conversation
YTRINGSRETT Mastodon

Et nettsted for folkeopplysning, samfunnskritikk og TOTAL YTRINGSFRIHET innenfor lovens grenser. Alle er velkommen, men ingen kan forvente å her finne støtte for hypersensitiv krenkomanikultur og politisk korrekthet. Vi hverken knebler eller blokkerer andre noder i nettverket, med mindre det dreier seg om renspikket spam eller kommersielle markedsføringsaktører.

Nyttige verktøy: