Follow

Da Aftenpostens utskremte fikk seg ei real breiside av en blogger

Eva Bartlett er kalt mye rart av de som hun har avkledd plagg for plagg blant De presstituerte de siste årene. Hun har etterlatt en drøss med såkalte journalister spradende rundt i keiserens nye klær. På videoen under tar hun for seg en norsk representant, og det til gagns. Husk at…[...]

jostemikk.com/da-aftenpostens-

Sign in to participate in the conversation
YTRINGSRETT Mastodon

Et nettsted for folkeopplysning, samfunnskritikk og TOTAL YTRINGSFRIHET innenfor lovens grenser. Alle er velkommen, men ingen kan forvente å her finne støtte for hypersensitiv krenkomanikultur og politisk korrekthet. Vi hverken knebler eller blokkerer andre noder i nettverket, med mindre det dreier seg om renspikket spam eller kommersielle markedsføringsaktører.

Nyttige verktøy: