Home to 21 users
Who authored 106 statuses

Administered by:

Contact:
admin@ytringsrett.net

YTRINGSRETT, Mastodon og nettverksprotokollen ActivityPub kombinerer nå alle gode løsninger på våre alles svært så mange gode grunner til å ""#DeleteFacebook" :-)

Nettsiden er foreløbig kun et TESTPROSJEKT for å lodde folkets stemning og interesse for å frigjøre seg fra sensurklørne til de kommersielle aktører, og ta tilbake eierskapet over egen deltakelse i sosiale nettverk . Bli medlem, og hiv deg med i diskusjoner om LØSNINGER, videre fremdrift og mulig organisering.

YTRINGSRETT er en desentralisert nettverksnode i "fediverset", et REVOLUSJONERENDE nettverkskonsept for desentraliserte, selvstendige, uavhengige og ikke-kommersielle sosiale nettverk, allerede bestående av mer enn 2200 noder og mer enn 2,6 millioner brukere, som alle kan finne hverandre og snakke sammen - om en ønsker det.

Man behøver altså IKKE å vente til man finner "det rette nettverket" før en tar spranget vekk fra FB/Twitter. Bli medlem her på YTRINGSRETT. Vårt system kjører nettverksprotokollen ActivityPub, som gjør at du når som helst fritt kan skifte server, kommunisere med, følge andre, og skaffe deg følgere over hele nettverket av ActivityPub servere. Disse inkluderer bl.a Mastodon, GNUSocial, Diaspora, Hubzilla og en rekke andre. Er du ikke fornøyd med medlemskapet her, eller finner en annen server/plattform du liker bedre, så er det enkelt å flytte. Du blir altså IKKE låst fast her på YTRINGSRETT!

KORT OM VALGET AV MASTODON (denne teksten ligger bare her innledningsvis, og vil bli fjernet så snart vi får etablert en gruppe som kan ta stilling til valg av plattform)

De 5 mest populære plattformer er prøvd ut, og ulike artikler/rewievs og debattforum er trålet gjennom for å "se hva andre mener". Helhetlig ser det ut til at Mastodon ligger i tet, noe jeg støtter etter å ha prøvd ut flere.

GRUPPER

Mastodon har foreløbig ikke gruppefunksjonalitet, men det kan se ut til at utviklerne nå er igang med å implementere gruppefunksjon. GNUSocial har gruppefunksjon, men er overhodet ikke i nærheten av gruppefunksjon på f.eks Facebook. I GNUSocial er det f.eks ikke mulig å lukke/moderere grupper, eller moderere medlemmer. Å velge GNUSocial alene fordi den tilbyr "gruppefunksjon" er per tiden ikke noe gangbart alternativ, helhetlig sett.

I "fediverset" har diskusjonene lenge gått om nytten av gruppefunksjon, med gode argumenter både for og mot. VI satser på at Mastodon etterhvert vil komme med en solid løsning på dette.

Man kan uansett sortere og følge sine interesseområder ved hjelp av #hashtags og @brukernavn. Mastodon har også noe som kalles "lister".

NOEN ARTIKLER OM MASTODON

Lenker kommer snart...ha tålmodighet, eller søk dem opp selv :-)

Den såkalte CODE OF CONDUCT :-)

Her på YTRINGSRETT oppfordrer vi brukerne til å UNNLATE å blokkere folk "en ikke liker". Blokkeringer vil nemlig også blokkere vedkommende fra å lese viktige og interessante kommentarer fra andre som kommenterer ens innlegg. Prøv heller å praktisere "god takhøyde", så får vi alle bedre muligheter til å lære mer av hverandre.

Enhver deltaker er selv ansvarlig for egne ytringer, og er selv ansvarlig for - i ille tilfeller, og for ens egen trivsel - å selv moderere/blokkere om en finner hva en selv definerer som "støtende" innhold eller plagsom oppførsel fra andre.

NB: Det er IKKE denne nettsidens oppgave å være dommer og jury over hvilke ytringer som faller inn under begrepenede "hatprat", "støtende innhold" eller "rasistiske ytringer", ei heller vår oppgave å håndheve det villniss av forskjellige oppfatninger om "hvor grensa går". Nettverket inkluderer brukere fra hele verden, hvem skal da definere og dømme, på dine og andres vegne, og under hvilken jurisdiksjon? Alle forstår vel at dette blir en umulig oppgave.

DERFOR: Ser du noe du ikke liker, så er det ditt eget ansvar å moderere egen nyhetsstrøm.

Alle som oppretter brukerkonto her på YTRINGSRETT aksepterer dette selvstendige ansvaret! Er en ikke villig til å ta et slikt selvstendig ansvar, så bør en heller ikke bli medlem her.

Vi har noen få enkle regler alle må følge, og det kan man lese mer om her.

PS: All statisk tekst, presentasjon og brukervilkår her på nettsiden vil selvfølgelig bli bedre utdypet og presisert etterhvert som en administratorgruppe etableres og kommer i arbeid